MohammadSaleh Kamyab mskf1383@fediverse.blog

Open on fediverse.blog
ArticlesSubscribersSubscriptions

Latest articles

تکلیف

تفاوتِ یک اندروید و یک ربات در چیست؟

چرا تمرکززدایی مهم است؟

بررسی این موضوع که تمرکز چه آسیب‌هایی به ما می‌رساند و تمرکززدایی چه مزایایی را برای ما به ارمغان می‌آورد

تخم

داستانی کوتاه از نویسنده‌ی رمانِ مریخی

گمشدگان

ما به مقصد رسیده بودیم؛ به آلفا قِنطورِسِ پی یک! اشک در چشمانم حلقه زده بود.